Uyku Arasında Uyandığında Bu Zikri Söyleyenin Duası Kabul Olur

Uyku Arasında Uyandığında Bu Zikri Söyleyenin Duası Kabul Olur

Lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerîke leh.
Lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve alâ külli şey in qadîr.
Elhamdülillâhi ve subhânallâhi ve lâ ilâhe illallâhu vallâhu ekber.
Ve lâ havle ve lâ quvvete illâ billâh.

Allah’tan başka ibadete layık hiç bir ilah yoktur. O tektir, ortağı yoktur. Mülk ancak O’nundur, hamd de yalnız O’na mahsustur. O her şeye hakkıyla gücü yetendir. Bütün hamdler Allah-u Te’ala’ya mahsustur. Allah-u Te’ala noksan sıfatlardan münezzehtir. Allah-u Te’ala’dan başka hiç bir ilah yoktur ve Allah-u Te’ala en büyüktür. Allah-u Te’ala’nın yardımı olmadan hiç bir günahtan dönüş, hiç bir ibadete de kuvvet yoktur.

Zamanı : Uyku Arasında Uyandığında
Sayısı: Sayı Yok (En Az 1 Kere)

Faziletleri Rasullullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki:
Her kim uyku arasında uyandığında (bu zikri) dedikten sonra: 66 Allahümmağfirli.
1. “Ey Rabbim, beni mağfiret et” derse veya herhangi bir dua ederse, kabul olunur.
2. Şayet abdest alır, sonra namaz kılarsa, namazı kabul olur.

Bir Cevap Yazın