SIRRI ÇOK YÜKSEK DUA (Sidretül Münteha)

SIRRI ÇOK YÜKSEK DUA (Sidretül Münteha)

Karı – koca ve sevdiklerinizle muabbet için okunur hacet içinde okunur. Her türlü hacet için okunur.
Özellikle muhabbet için pazartesi ikindi namazının ardından siyah seccade üzerinde iki rekat hacet namazı kılıp ardından
Elif duasını 21 defa oku,çarşamba günü

DİLEĞİNİZİN KABUL OLMASI İÇİN


Allahüme ya Allah ve bi hürmeti Elif ali muhammed ve bi hürmeti Be hakkı Muhammed ve bi hürmeti Te tacı muhammed ve bi hürmeti Se senai Muhammed ve bi hürmeti Cim cemali muhammed ve bi hürmeti Ha hayai Muhammed ve bi hürmeti Hı hulki muhammed ve bi hürmeti Dal daveti Muhammed ve bi hürmeti Zal zikri muhammed ve bi hürmeti Re rivayeti Muhammed ve bi hürmeti Ze ziyai muhammed ve bi hürmeti Sin saadeti Muhammed ve bi hürmeti Şin şefaati muhammed ve bi hürmeti Sad sıtki Muhammed ve bi hürmeti Dad diyai muhammed ve bi hürmeti Ti tiyai Muhammed ve bi hürmeti Zi ziyai muhammed ve bi hürmeti Ayn inayeti Muhammed ve bi hürmeti Ğayn ğinayeti muhammed ve bi hürmeti Fe fulahu muhammed ve bi hürmeti Kaf kanaati muhammed ve bi hürmeti Kef kemali muhammed ve bi hürmeti Lam lütfü muhammed ve bi hürmeti Mim mucizati muhammed ve bi hürmeti Nun nuru muhammed ve bi hürmeti Vav vusleti muhammed ve bi hürmeti He hidayeti muhammed ve bi hürmeti Lem lemii muhammed ve bi hürmeti Ya yai muhammed ve bi hürmeti sallallahu seyyidina ecmain ve tayyi bina bi hürmeti amin ya muid ya semii ittebiil bi duai ve hasılı bi muradi ve yu kemali fenesfain allahümme barik min saatike vağfir lena zunu bena ve yessir lena imanen kamilen veftah aleyna ebvap birahmetike erhamerrahimin amin.

HERŞEYİN DOĞRUSUNU ALLAH BİLİR….

Bir Cevap Yazın