Namazda Okunan Tesbihler

Namazda Okunan Tesbihler

Allahu Ekber

Allahü ekber: Allah en büyüktür.
“Allahu Ekber” diye tekbir alınarak namaza başlanır.
İftitah Tekbiri Namaza başlarken okunur.
Rükû’a eğilirken, secdelere kapanırken, namaz arasında yapılan rükünlerde daima “Allah-ü Ekber” söylenir.

Sübhane Rabbiye’l-Azîym

Rükuda üç defa “Sübhane rabbiye’l-azîm” denilir.
Sübhane rabbiye’l-azîm: Büyük olan Rabbim her türlü kusurdan uzaktır.

Semi Allahulimen Hamide

Kıyama doğrulurken “Semi Allahulimen hamide”  ve “Rabbena lekelhamd “ denir.
Semi Allahulimen hamide: Allah kendine hamd edeni işitir.
Rabbena lekelhamd: Rabbimiz, hamd sanadır.

Sübhane rabbbiyel a’la

Sübhanerabbbiyel a’la: Yüce olan Rabbim her türlü kusurdan uzaktır.

Bir Cevap Yazın