Namaz Neden 5 Vakit

Namaz Neden 5 Vakit

Hak Teâlâ Hazretleri, Şecereyi Yakin adını verdiği bir ağaç yarattıktan sonra, Hz.Muhammed (s.a.v) efendimizin ruhunu, bu ağacın üzerine koydu. O güzel ruh orada bir müddet bekledi. Daha sonra Hak Teâlâ o ruh’un karşısında bir ayna yarattı ve O’na (s.a.v) “Bu aynaya bak” diye emir buyurdu.

O mübarek ruh aynaya bakınca, gerçekten kendisini son derecek güzel gördü ve hemen Allah (c.c) şükredip secdeye kapandı.

Her bir secdesinde “Subhânel âlimellezi leyachal, Subhânel halimellezi lâ Yâ’cel. Subhânel cevvadillezi lâvebha” ( O, öylesine ilim sahibidir ki, bilmediği hiç bir şey yoktur. O öylesine halimdir ki hiç bir acelesi yoktur. Ve o öylesine cömerttir ki hiç bir cimriliği yoktur.)

Yukarıdaki tesbihi okuyarak, her bir secdesinde yüzyıl kaldığı secdeyi beş kere yaptı.

Sevgili peygamberimiz (s.a.v) dünyaya teşrif ettikten sonra, ümmetine de her secdesi karşılığında namaz emir buyuruldu. Böylece Beş vakit namazla ihsan edilen Muhammed ümmeti şerefli kılındı.

Ve beş vakit namaz bizlere, efendimizin yaptığı secde kadar hediye edildi.

Bir Cevap Yazın