Mümini Münafıktan Ayıran Namaz.

Mümini Münafıktan Ayıran Namaz.

RECEP AYI NAMAZI

Recep ayı namazı olarak bilinen namaz, üç ayrı zaman diliminde kılınan bir namazdır.

İlk On Rekat, Recep ayının ilk on günü içerisinde kılınır.
İkinci On Rekat, 10. ile 20.Gün arasında kılınır.
Üçüncü On Rekat Son On gününde kılınır.

Toplam 30 rekattık bir namaz olan bu namaz 10’ar rekattan oluşur. Bu namazın en bariz özelliği ise münafıkların kılamamasıdır, Bu namaz münafıkla mümini ayıran bir özelliğe sahip olduğu bilinir. Münafığa ağır gelir Allah kalplerinde nifak olanlara bu namazı tamamlamayı nasip etmez. Kişinin manen yükselişine de vesile olduğuna inandığım bu namazı kılmanızı şiddetle tavsiye ederim, Receb Namazın Tarifi « Receb-i Şerif ayının 1’i ile 10’u arasında, 10’u ile 20’si arasında ve 20’si ile 30’u arasında olmak üzere 10’ar rekâtlık bölümler halinde sadece birer defa kılınacak 30 rekât bir namaz vardır.

Bu namazların hepsinin kılınışı aynıdır ancak namazların sonlarında okunacak dualarda fark vardır. Bu namazlar, akşamdan sonra da, yatsıdan sonra da kılınabilir, Münafıkların bu namazı kılamadıkları gelen haberler arasındadır, 30 rekâtlık bu Recep ayı namazı Resülallah Efendimizin (sav) berberi Salmânı Pâk-i Farîsi (r.a.) hazretleri tarafından haber verilmiştir.İki rekâtta bir selâm verilerek kılınan bu namaz 10 rekâttır. Her rekâtta 1 Fatiha, 3 Kâfirûn suresi ve 3 İhlâs-ı şerif okunur. İlk on gün içinde kılınan namazdan sonra, 11 defa “Lâ ilâhe illallâhü vahdehû lâ şerîke leh. Lehü’l-mülkü ve lehü’l-hamdü yuhyî ve yümît. Ve hüve hayyün lâ yemûtü biyedihi’l-hayr. Ve hüve alâ külli şey’in kadîr” denilip dualar yapılır. İkinci on gün içinde yani Receb’in 1 l’i ile 20’si arasında kılınan 10 rek’atten sonra, 11 defa; “İlâhen vâhıden ehaden sameden ferden vitren hayyen kayyûmen dâimen ebedâ” denilip dualar yapılır. Üçüncü on gün içinde, yani Receb’in 21’i ile 30’u arasında kılınan 10 rek’atten sonra da 11 kerre, “Allâhümme lâ mânia limâ â’tayte, velâ mû’tiye limâ menâ’te, velâ raadde limâ kadayte, velâ mübeddile limâ hakemte, velâ yenfeu ze’l-ceddi minke’l-ceddü, Sübhâne rabbiye’l-aliyyi’l-â’le’l-vehhâb. Sübhâne rabbiye’l-aliyyi’l-â’le’l-vehhâb, Sübhâne rabbiye’l-âliyyi’l-â’le’l-kerîmi’l-vehhâb. Yâ vehhâbü yâ vehhâbü yâ vehhâb” denilip duâlar yapılır, “Bu duaları okumakta zorlananlar, Allah Resulüne salat ve selam okuyabilirler. Yüce Allah’a diledikleri gibi dua edebilirler.”

Bir Cevap Yazın