Mucize Nazar ve Korunma Duası

Mucize Nazar ve Korunma Duası

Meleklerin, Hz. Amine annemize Peygamberimiz,efendimizin korunması için öğrettiği Allah’a ısmarlama duasıdır.

Hz.Amine annemizden İbn-i Abbas şöyle rivayet eder;
“Ya Âmine! Ben sana karnındaki çocuğun hayırlı ve bereketli olacağını haber veririm. Çünkü o mübarek çocuk, bütün peygamberlerin efendisi ve sonuncusudur. Büyük ve Kerim olan Hz.Allah’ın (cc) önce ve sonra gelenlerin üzerine delilidir. O mübarek çocuk doğunca, onu nazardan koruyup, Yaratan’a sığındır. Ben onu nasıl Allah’a ısmarlamışsam sen de onu öyle Allah’a ısmarla. Onu şu dua ile Allah’a ısmarla” dedi ve ona şu duayı öğretti.

Bismillahi estevdiuke ve uizühü bilvahidi min şerri külli hasidin ve kaimin ve kaidin anis sebili hamidün atel fesadi Cahidün ve küllü halkın fasidin min nafizin ve akıdin ve küllü cin maridin yehüzü bil mirasıdi fi tarikıl mevaridi la yedurrunehü ve la yet’unehu fe yakazatin ve la menamin ve ta’nin ve la makamin yedullahi fevka eydihim ve hicebullahi dune adetihim

Manası

Allah ‘ın ismine sığınırım. O tek olan Allah’a sığınırım. O’ndan
yardım dilerim. Bütün hasetçinin şerrinden ve ayakta duran (ister 
dursun, ister otursun. Ister yürüsün, her ne yaparsa yapsın) fesat 
çıkaran müfsid yaratıkların fenalıklarından Allah’a sığınırım. Her 
geçen içe kadar işleyen, otlayan, sıçrayan, boy atan, zarar verici şey- 
lerin zararından ki ne zarar verebilsinler, ne kötülük yapabilsinler. 
Onların ne uyanık iken, ne uykuda iken ziyanları dokunabilsin. Ne 
durabilsinler, ne de yaklaşabilsinler. Allah’in hicabı onlardan üstündür

Bir Cevap Yazın