Miftahul Esrar Salatı (Düğümleri Çözecek Kıymetli Salavat)

Miftahul Esrar Salatı (Düğümleri Çözecek Kıymetli Salavat)

OKUNUŞU

Allâhümme salli salâten kâmileh. ve sellim selâmen tâmmen alâ seyyidinâ Muhammedin tüncînâ bihî min cemî-il ehvâli vel âfât. Ve takdılenâ bihî cemîal hâcât. Ve tütahhirunâ bihî min cemîisseyyiât. Ve terfeunâ bihî a°ledderacât. Ve tübelliğunâ bihî aqsal ğâyât. Min cemîil hayrâti fil hayâti ve ba°del memât. Ve alâ âlihî bi adedi ilmik.

TÜRKÇESİ

Ey Allah’ım! Efendimiz Muhammed’e ve Ehl-i Beytine, (bize göre sonsuz olan) ilmin (bildiklerin) adedince en mükemmel bir salat ile salat eyle ve eksiksiz bir selam ile selam eyle. O (Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)) ki onun hürmetine bizi korkulardan ve belalardan kurtarasın, Onun sayesinde bizim için bütün muratları (dilekleri) yerine getiresin, Onun bereketine bizi bütün kötü şeylerden arındırasın, Onun vesilesiyle bizi derecelerin en üstününe yükseltesin ve yine onun bahşı hakkına bizi hayatta ve ölümden sonra tüm hayırlarla ilgili gayelerin (ve maksatların) en ilerisine ulaştırasın.

Faziletleri Sıkıntıları açması ve muratlara ulaştırması hususunda birçok hususiyeti ve duayı içerisinde cem etmesi (toplaması) hasebiyle zikirlerin en faziletlilerinden sayılan “Miftahu’l-esrar ve Misbahu’ l-ahyar (sırların anahtarı ve hayırlı kimselerin kandili diye isimlendirilen)” salat-ü selamı, duaların kabülü hususunda özellikle istimal edilmelidir. Miftahu’l-Esrar Salatı’nın Okunma Adedi Meşayih (Kaddesellahü Esrarahum ve Nefe’ana bihim) şu beyanlarda bulunmuşlardır:

1. Bir mümin hastalıklarla, gam ve kederlerle, sıkıntılarla mübtela olsa. Hapse düşmek, fakirlik, muhtaçlık, zillet (hakirlik) gibi maddi-manevi dertlere duçar olsa. Semavi afetlerin nüzulüyle (başına inmesiyle) ve yerden gelen belaların zuhuruyla sıkıntıya düşse de bunları başından kaldırmak dilese. Bir makam ve mertebeye ulaşmak istese veya mansıbinden (görevinden) azledilip yeniden aynı vazifeye yahut daha alasına getirilmek murad etse. Gece gündüz bu “Miftahu’l-Esrar” salatını çok okusun. Zira böyle yaptığında meramına ve maksadına nail olacaktır. Bu salat-ü selam’ın tekrar edilmesi halinde hacetleri reva olacağı (isteklerine ulaşacağı) tecrübeyle sabittir.

2. Her kim bu salatı farz namazların akabindeki dualarının arasında (3-5-7) gibi tek sayı üzere okursa duası müstecab bir kul olup bütün hacetleri yerine getirilir. Ayrıca bunda daha birçok sırlar vardır.

3. Şeyhim ve senedim Muhammed Tunusi (Kuddise Sirruhu)’dan işittiğim vechile: Her kim bu salatı (hergün 11 kere) okursa Allah-u Te’ala onu beklemediği yerden rızıklandırır da rızkı sanki gökten inip yerden bitercesine bollaşır.

4. Her kim bu salatı (hergün 41 kere) okumaya devam ederse Allah-u Te’ala ona yardım eder, onu destekler, onu bütün düşmanlardan ve çekemeyenlerden muhafaza eder. Ayrıca bu kişi düşmanları nazarında heybetli ve bütün mahlukatın nazarında da çok sevimli birisi olur.

5. Bu salat-ı şerife bütün hacetlerin görülmesi ve tüm belaların savuşturulması için (hergün 100 defa veya 313 kere) okunur.

6. Bu salat-ı şerife Allah-u Te’ala’nın hazinelerinden bir kenz ve Allah-u Te’ala’nın sırlarından bir sır olup herhangi bir önemli hacetin (dileğin) husülü için (1000 kere) okunur.

7. Bu salat-ı şerife önemli hacetlerin husülü (dileklerin gerçekleşmesi) için (4444 kere) yahut (10000 kere) veya (12000 kere) ya da cümmel (ebced) hesabındaki adedi üzere yani (14950 kere) okunur. Zira bu (sırlı) sayılar çok mühim ve büyük işler(in gerçekleşmesi) için çok acayip (harikulade) sırlar barındırmaktadır.

8. Fakir (Muhammed Hakkı) der ki: Bazı ehl-i havassın, bizzat tatbik eden meşayihtan nakline göre; Her kime bir elem, keder yahut hastalık hatta delilik isabet ederse bu “Miftahu’l-Esrar” salatını (1 kere yahut 3-5-7 ve daha ziyade (tek sayılar üzere)) yazıp, o kağıdı su içine koyup o sudan (üç gün veya daha ziyade günlerde) peşpeşe içsin. Böyle yapan kişiye Allah-u Te’ala bu salatın bereketiyle şifa ihsan eder. Münasip olan, önce bu salatın vefkını yazıp salat-ı şerifeyi etrafına yazmaktır. İşte her kim (sureti karşı sayfada gelecek) bu vefk-i şerifi yazıp üzerinde taşırsa Allah-u Te’ala onu tüm afetlerden ve belalardan muhafaza eder. Bu vefk-i şerifte daha nice faziletler bulunmaktadır. Özellikle bu “Miftahu’l-Esrar” salatını okumaya devam eden kişinin bu vefk-i şerifi üzerinde taşımasında çok faydalar vardır. Bu işaret kafidir, bu hususu iyice anla!

Farklı Zaman
Farklı Sayılarda

Vefk-i Şerifin Sureti Şudur

Tefsir ehlinin beyanı vechile; vefk ilmi Allah-u Te’ala’nın icad ettiği ilk ilimdir. Sonra onu Adem (Aleyhisselam)’a öğretmiş. Sırayla diğer peygamberler de o ilme birbirlerinden tevarüs etmiştir ki Musa (Aleyhisselam)’da Yusuf (Aleyhisselam)’ın tabutunu Nil Nehri’nin dibinden vefk ilmi sayesinde çıkartmıştır. Fakir (Muhammed Hakkı) der ki: Havas ve avamdan her kim bu salatı okumak ve vird edinmek isterse birçok meşayihtan icazet aldığım gibi ben ona hat (kitabımdaki bu yazı) ve kalem ile izin ve tam icazet vermiş bulunmaktayım. (Ahmet Mahmut Ünlü)

Bir Cevap Yazın