Hz.Adem Peygamberin Tevbe ve Duası.

Hz.Adem Peygamberin Tevbe  ve Duası.

Hazreti Adem ve Havva’nın günahlarını itiraf ederek Allah’tan Mağfiret isteme Duaları

Ey Rabbimiz! Biz (emrine muhalefet edip, kendimizi cennetten çıkaracak iş yaparak) nefislerimize zülmettik.

Eğer Sen bizim için bağışlamada bulunmazsan ve bize acımazsan and olsun ki biz elbette hüsrana uğrayanlardan oluruz. 

Kur-an’ı Kerim Araf Süresi 23.Ayet

Duanın Okunuşu

Rabbenâ zelamnâ enfüsenâ ve in lem tağfir lenâ ve terhamnâ lenekûnenne minel hâsirîn.

Hazreti Aişe (radıyallâhu anha) annemiz’den;

Allah-u Teala, Âdem (Aleyhisselâm)’ın tövbesini kabul etmek isteyince  Âdem (Aleyhisselâm) Beytullah’â gelip, etrafında yedi kere döndü ve böylece bir tavaf yapmış oldu.
O gün Beytullâh bina edilmiş değildi; ancak kırmızı renkli bir tepeydi (yeri belliydi). Sonra iki rekat namaz kıldı ve Hz.Adem aleyhivessellem şöyle dua etti

Duanın Okunuşu

Allâhümme inneke ta’lemu sirrî ve alâniyetî faqbel ma’ziratî ve ta’lemuhâcetî fe-a’tınî sü’lî ve ta’lemu mâ fî nefsî fağfirlî zünûbî. Allâhümme innî es-elüke îmânen yubâşiru qalbî ve yaqînen sâdiqan hattâ a’leme ennehû len yusîbenî illâ mâ ketebtelî verridâ bimâ qasemtelî yâ zel celâli vel ikrâm.

Dua’nın Manası

“Ey Allah! Şüphesiz ki , Sen benim gizli ve açık her şeyimi bilirsin; o halde (günah işlerken sahip olduğum unutkanlık ve cehalet) özrümü kabul et. İsteğimi bilirsin; öyleyse dileğimi ver. Nefsimdekini bilirsin; benim günahlarımı bağışla. Ey Allah! Ey Celâl ve ikrâm sahibi! Ben Senden kalbime işleyen bir iman ve öyle doğru bir yakîn (şüphesiz inanç) isterim ki, o sayede ben Senin bana yazdığın şeyler dışında bana hiçbir şeyin asla isabet etmeyeceğini bileyim. Yine Senden, benim için taksim ettğinine razı gelmeyi dilerim.”

Bir Cevap Yazın