Fatiha Süresi ve Faziletleri

Fatiha Süresi ve Faziletleri

Fatiha Süresi
1. Bismillahirrahmanirrahim
2. El hamdü lillahi rabbil alemin
3. Er rahmanir rahıym
4. Maliki yevmid din
5. İyyake na’büdü ve iyyake nesteıyn
6. İhdinas sıratal müstekıym
7. Sıratallezine en’amte aleyhim ğayril mağdubi aleyhim ve lad dallin

Faziletleri Hakkında Peygamber Efendimiz (s.a.v) Fatiha suresi hakkında buyurmuşlardır ki:

Ümmül Kurâni şifâün min külli dâin (Ümmül Kuran (Fatiha ) her derde şifadır. Kurani kerimde Fe (e) siz Sure Fatiha suresi olup, her türlü afetten korur.

Men karaehâ ınden nevmi ve karae meahâl ihlâs vel muavve-zeteyni fekad emine külli şeyin illel mevt. (Yatarken Fatiha suresi ile beraber ihlas ve muavvezeteyn sure- lerini okuyan kimse ölümden başka her şeyden emin olup korunur)

 • Fatiha suresi ölüm hariç her şeye şifadır. Şüphesiz ki 70 derde devadır. Hastalık ve elemleri iyileştirir, sağlığa kavuşmayı çabuklaştırır. Okunurken de yazıldığında da böyledir.
 • Geçim sıkıntısı çekenler her gün 41 defa Fatiha suresini ve peşine de şu duayı okusun. “Ve terzukü men teşaü bi-gayri hisab. Allahümmerzukni rızkan vasian helalen sehlen.Amin.” ardından gönlünce dua edersen sileğin gerçekleşir.
 • Bir bardak suya 40 defa Fatiha suresi okunup hastaya içirilirse Allahü Teal’nın izniyle şifa bulur.hastanında suyu içmeden şu duayı okuması iyi olur.” Allahümmeşfi ente’ş-Şafi, Allahümmekfi ente’l-Kafi, Allahümme afi ente’l-Muafi.”
 • Eve Fatiha ve İhlas suresini okuyanın evinde hayır ve bereket artar.
 • Yatmadan önce Fatiha, İhlas, Felak ve Nas sürelerini okuyup, avucuna üfledikten sonra vücuduna sıvazlayan sabaha kadar ölümden başka herşeyden korunur.
 • Bir tehlike anında 19 defa Fatiha suresini okuyan korunur.
 • Bir bardak yağmur suyuna 40 defa Fatiha okuyup, içi sıkılan kimseye içirilir ise Allah’ın izniyle şifa bulur.
 • 2 rekat namaz kılınır; her rekatında 7 Fatiha ve 3 ihlas okunur.Sonra gönlünce dua edilir.
 • Her gün 100 defa fatiha okuyan kişi kötü huylarından kurtulur.
 • Her gün 100 defa fatiha okuyanın duaları kabul olur. Malı-Mülkü artar.
 • Her gün sabah namazından sonara (101) defa Fatiha okuyup ardından da 101 defa “Ya Kâfi, Ya Gani, Ya Muğni, Ya Fettah, Ya Rezzak” okuyup peşinden de; “Ya kafi, Ya Muğni ağnina ,ya fettah iftah lena bâbe rahmetike, ya Rezzak urzukna bi lutfike ve keremike ve bicahi sahibi’l-vesileti seyyidina Muhammedin aleyhi’s-salatü ve’s-selam.” diye 3 defa okuyup dua ummadığı derecede mal mülk sahibi olur.
 • Her kim, FATİHA sûresini vird ederek devam eylerse, Cenabı-Mevlâ o kimsenin dünya ve âhiret bütün maksudunu bahşeder ve o kimseyi bütün âfetlerden muhafaza eder. Doktorların ümit kestikleri herhangi bir hasta için yazılır ve suyu içilirse, Allah’u teâlâ’nın lûtfu ile şifâ yâb olur.
 • Fatiha suresinin birçok havassı celilesi ve acaip sırları vardır. Peygamber efendimiz hazreti Muhammed Mustafa s.a.v. Fatiha suresi hakkında şöyle buyurmuşlardır: Ümmül Kurâni şifâün min külli dâin (Ümmül Kuran (Fatiha ) her derde şifadır.
 • Kurani kerimde Fe (ف) siz Sure Fatiha suresi olup, her türlü afetten korur.
 • Yine Fatiha suresi hakkında peygamberimiz Hazreti Muhammed s.a.v. şöyle buyurmuşlardır:Men karaehâ ınden nevmi ve karae meahâl ihlâs vel muavve-zeteyni fekad emine külli şeyin illel mevt.
 • Yatarken Fatiha suresi ile beraber ihlas ve muavvezeteyn sure- lerini okuyan kimse ölümden başka her şeyden emin olup korunur
 • Peygamber efendimiz buyurdu ki: Fatiha suresi sam hariç her şeye şifadır. Sam ise ölümdür.Fatiha suresi şüphesiz ki yetmiş derde devadır. Hastalık ve elemleri iyileştirir, afiyeti çabuklaştırır. Okunurken de yazıldığında da böyledir.
 • Şifa için, Fatiha suresini bir tabağa yazdıktan sonra Şifa Ayet lerini hastanın üzerine oku. Şifa Ayetleri budur: Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve yeşfi sudûra kavmin mü’minîn. Ve yüzhib ğayza kulûbihim. Ve şifâün limâ fis sudûr ve hüden ve rahmetün lil mü’minîn. Fîhi şifâün linnâs. Ve nünezzilü minel kurâni mâ hüve şifâün ve rahmetün lil mü’minîn. Ve izâ meridtü fe hüve yeşfîn. Kul hüve lillezîne âmenû hüden ve şifâ Okuduktan sonra tabaktaki yazıyı su ile silip, bu suyu hastaya içir. Kalan suyuda hastanın ellerine, ayaklarına, yüzüne ve vücuduna sürersen, hasta Allah c.c. ın izniyle şifa bulur.
 •   Hazreti Ali k.r.v. şöyle buyurmuştur: Fatiha suresini aşağıdaki tertip üzere günde bir (1) defa okuyan kimsenin dünyevi ve uhrevi muradı hasıl olur. Allah Teala insanların kalbini okuyan kimseye musahhar eder ve üzerinden bütün belaları kaldırır.

Şifa için,
Fatiha suresini bir tabağa yazdıktan sonra Şifa Ayet’lerini hastanın üzerine oku. 

Şifa Ayetleri: 

 • Bismillâhirrahmânirrahîm. 
 • Ve yeşfi sudûra kavmin mü’minîn. 
 • Ve yüzhib ğayza kulûbihim. 
 • Ve şifâün limâ fis sudûr ve hüden ve rahmetün lil mü’minîn. 
 • Fîyhi şifâün linnâs. 
 • Ve nünezzilü minel kurâni mâ hüve şifâün ve rahmetün lil mü’minîn. 
 • Ve izâ meridtü fe hüve yeşfîn. Kul hüve lillezîne âmenû hüden ve şifâün.

Bir Cevap Yazın