Evliyaların Ruhaniyetlerinden Akılları Hayrete Düşürecek Derecede İstifade Ettirecek Tevessül Duası

Evliyaların Ruhaniyetlerinden Akılları Hayrete Düşürecek Derecede İstifade Ettirecek Tevessül Duası

Salihlerden birini ziyaret eden kişi kıbleye arkasını dönüp o velinin yüzüne doğru oturur ve şunları söyler:

Başlamadan önce niyetimizi kalbimizde tutuyoruz.

Ettehıyyâtü lillâh. Ezzâkiyâtü lillâh. Ettayyibâtüssalevâtü lillâh.

Sözle yapılan ibadetler Allah-u Te’ata ‘ya aittir,
Malla yapılan ibadetler Allah-u Te’ata’ya aittir,
Bedenle yapılan ibadetler Allah-u Te’ata’ya aittir.

Esselâmü aleyke eyyühennebiyyü ve rahmetullâhi ve berakâtüh.

(3, 5 veya 7 kere) Ey Nebi! Allah-u Te’ala ‘nın selamı, rahmeti ve bereketleri senin üzerine olsun.

Esselâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhissâlihîn.
Esselâmü aleyke ve rahmetullâhi ve berakâtüh.

Selam bizim üzerimize ve Allah-u Te’ala’nın salih kullarının üzerine olsun. Selam bizim üzerimize ve Allah-u Te’ala’nın salih kullarının üzerine olsun.

Yâ veliyyallâhi yâ seyyidî.

Ey (ziyaret ettiğim) efendim, ey Allah’ın velisi! (Ziyaret ettiği zatın ismini söyler)

Eşhedü en lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerîke leh.
Allâhümme bihaqqillezîne izâ nezarte ileyhim sekene ğadabüke bihaqqil hâffîne min havlil arşi bi evliyâike haysü mâ kânû şerqan ve ğarban ve cevfen ve qıbleten bihaqqi seyyidinâ Muhammedin sallallâhu aleyhi ve selleme bihaqqi veliyyike hâzâ.
İqdı hâcetî.

Allah’ın selamı, rahmeti ve bereketleri senin üzerine olsun. Allah ‘tan başka hiçbir ilah bulunmadığına şahitlik ederim.
O tektir, hiçbir ortağı yoktur.
Ey Allah! Kendilerine nazar ettiğinde gazabının sakinleştiği dostlarının hakkı için, Arş’ın etrafını çevirip tavaf eden melekler hakkına, Doğuda-batıda, ortada ve kıble cihetinde bulunan tüm veliler hürmetine, Efendimiz Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in bahşına ve bu (ziyaret ettiğim) velinin hakkı için benim hacetimi yerine getir.
Şeyh Ayyaşi (Kuddise Sirruhu)’nun beyanı vechile; Kişi kabir ziyaretinde geride zikredilen şehadet kelimesini okuduğu zaman o veli, o ziyaretçinin isteğinin yerine gelmesi hususunda itina göstererek kabrinde oturur. Kişi bu duayı okuduktan sonra (3 kere) Fâtiha-i Şerîfe okur ve sevâbını o zata hediye etmek üzere:

Hediyyeten minnî ileyke yâ seyyidî. Hediyyetel faqîri lil emîr.

Ey benim efendim! Fakirin zengine hediyesi kabilinden bu benden size hediyedir. der ve böylece Salihlerin ziyaretinden akılları hayrete düşürecek derecede istifade eder.

Evliya kabri başında en az 3,5,7 kere okunmalıdır.

Bir Cevap Yazın