Esma-i İdrisiyye Şerhi 3. isim

Esma-i İdrisiyye Şerhi 3. isim

“Yâ Allah’ül mahmudü fi külli fialihi.”

Mana bakımından Allah İsm-i Şerifi Manâ bakımından diğer isimlerin hepsini birden cem eder (yani diğerlerini de kapsayan isimdir).

3.Esma-i İdrisiyye’nin Anlamı:

Ey iyilikle vasf olunmuş ve övülmüş olan Allahım! Ezelî ve ebedî olarak bütün işlerin şaibe-i zemmden (ayıplanacak, yerilecek durumdan) masun olup 18.000 âlemde belki nice 100.000 âlem içinde, âlem-i afak ve enfüsde zuhur eden efâl-i ulûhiyetin Mahbub ve mer-gub olarak övülmüş ve övülmektedir. ( kelimelerin tam türkçe karşılıkları birden fazla kelime ile tabir edildiğinden -fakat bu anlamların hepsi de aynı noktaya değinir- en doğrusunun sadeleştirmeden yazıldığı gibi aktarmak olduğunu kabul ettik ve öyle de yayınladık.)

Sırları ve Faydaları

Cuma günü gusül ettikten sonra temiz elbiselerle erken saatte camiye gidip, cemaatle namaz kıldıktan sonra, cami içinde halvet olabilecek kadar tenha bir yerde bu Esma-i İdrisiyye’yi 200 Kere okursa, her ne dilerse dilesin gerçekleşecektir.
Okuyan yağmur yağdırmak, zelzele yapmak ve rüzgar estirmek gibi istekleri olsa dahi hepsi gerçek olur.
ÖNEMLİ : Bu esma ve duayı yalnızca iyi ve helal işler için okumak en hayırlısı ve Allah katında en doğru olanıdır. Sır’dır ve ehli olmayanların her hal ve durum için okumaları kendileri için tehlikeli olabilir. Ancak helal isteklerimiz bunların haricindedir. Helal isteklerimizi dahi fikri süzgeçimizden iyice geçirip hatta gerekirse istihare yaparak öyle dua etmeliyiz ve gerçekleşen dualarımızı Allah’ın kabul edip gerçekleştirdiğinin farkında olmamız gerekir, kişi ibadet ve dua gibi şeyleri asla kendinden -nefsinden- bilmemelidir.

Muhyiddin Arabi (K.S.) Hazretleri buyurur ki:

  • Bir kimse bu şerefli ismi günde 66 kez zikir etse; Allah Teâlâ’nın emri gereğince çirkin ahlâkı güzel ahlâka tebdil olur ve övülen, beğenilen işlerde bulunur.
  • Bir kimse temiz bir mekânda temiz giyecek giymiş olduğu halde temiz yiyecek, içecekle kâmil bir riyazetde olarak halvet edip asla bir kimse ile konuşmayarak bu ismin zikri ile meşgul olsa; o kimse bir haftada tabakat-ı arz’ın acaip sırlarına muttali olur.

İkinci hafta semâların acaib sırları zahir olur. Ki; bunlar âlem-i mülk esrarındandır. Üçüncü hafta âlem-i me-lekut-u arz’ın, Dördüncü hafta âlem-i melekutu âlâ ve semâvât-ı âlânın acaib sırları zahir olur.
40 gün olunca Mevcudata geçici olarak sahib olma durumu kendisine verilir diye beyan olunmuştur.
Bu durum Mürşid-i Kâmil marifetiyle meydana gelir. Ve bu 40 gün içinde bir kimse ile konuşsa; bu keşfin zuhuruna perde olur. Mekanda, giyecekde ve yediği yemekte haram ve şüphe olsa; yine bu istenilen, arzu edilen şeyler gerçekleşmez. Eğer bu engeller olmazsa Allah’ın inayetiyle taleb olunan gerçekleşir.

  • Eğer bir kimse namaz vaktinde güzelce abdest alıp temiz giyecek giyerek camiye gitse ve namazdan sonra 200 kere bu şerefli ismi okusa; eğer gökden güneşin ışığını indirmek dilese ve yıldırım şakıyıp yerin yarılmasını dilese dileği hasıl olur. Ama itikat ile dürüst okumalıdır. Hiç kibirlenmemeli ve kin tutmamalıdır.
  • Eğer böyle olmazsa korku vardır.

Bir Cevap Yazın