Esma-i İdrisiyye Şerhi 2. isim

Esma-i İdrisiyye Şerhi 2. isim

Ya İlahel Âlihetir-Refii Celalühu

Esmai İlâhiyei Zâti’yeden bir ismi şerif de Yâ İlâ-hel âlihe dir.
Yani Hakkıyla İbadet edilen ve ibadete müstehak yüce Allah anlamınadır.

Anlamı;
Ey İlâhel ecellil aliyyül âlâl Tecelliyi Celâlin şirki hevayi ve zenbi vücudu muzmahil ve İfna edip nuru hakikatınla gönlüme sebat veren mabudu hakikim ve maksudu tahkikim İlâhî Sensin.
Celâli izzetin gayet yücedir.

Havass ve Esrarı:
Eğer bir kimsenin eli dar olsa, fakir olsa halkın gözünde hakir olsa; 20 gün müddetle her gün bu şerefli ismi (duayı) 15 defa okumalıdır. Halkın gözünde yücelir. O kimseyi gören herkes büyük, ulu görür. O kimse artık fakir olmaz.

• Eğer devamlı okursa ervah ki; bu şerefli isme (duaya) musahhardır; ona zahir olurlar (görünürler.) Dikkat edilmesi gereken bir durumdur. Kişi kendinden emin değilse devamlı okumak kendisine zarar verebilir.

Cenâb-ı Şeyhül Ekber Muhyiddin Arabi (K.S.) Hazretleri buyurur ki:
• Bir kimse ihtiyaç yüzünden ve itibar yönünden işinde-gücünde sıkıntı ve güçlükler varsa ve bunları aşacak takaatı kalmamışsa; günde 36 defa bu şerefli ismi (duayı) okumalıdır.
llah Teâlânın inayetiyle insanlar arasında itibar görür ve sıkıntılı durumu bolluk ve genişliğe erişir.


Daha pek çok havası olsa bile burada onları yazmak pek uygun düşmeyecektir.

Bir Cevap Yazın