El Kayyum (c.c.) Zikri Fazileti Ve Faydaları

El Kayyum (c.c.) Zikri Fazileti Ve Faydaları

El-Kayyûm esmasının manası : Zatıyla kaim (ayakta duran, ayağa kalkan) daima duran, gökleri yeri ve her şeyi tutan, her şeye mukadder olan vaktine kadar durmak için sebeplerini ihsan eden. Her şeyi ayakta tutan, gökleri ve yeri bir nizamda, şaşmayan, hiç değişmeyen bir düzen üzere ayakta tutan, gökleri, yeri ve bütün mahlukatı ayakta tutan demektir.

El-Kayyûm : القيّوم
Yâ Kayyûm : يَا قَيُّومُ

Fazileti ve faydaları :
Zihinsel, ruhsal ve bedensel olarak organize olmak için : 
El-Kayyum
* 5 vakit namazdan sonra 156 kere ” Ya Kayyûm celle celâlühû ” zikrine devam eden hiçbir zaman geçim sıkıntısı çekmez, her zorluğu yener, her kes tarafından sevilir.
* Yenilen her lokmada ” Ya Kayyûm celle celâlühû ” ism-i şerifini okuyanın yediği bu yemek midesinde nur olur ve kalbi nurla dolar.
* Haklı davasında güçlükle karşılaşan her gün 1604 kere ” Ya Kayyûm celle celâlühû ” ism-i şerifini okursa muradı hasıl olur.
* Her gün 41 defa ” Ya Hayyû, Ya kayyûm lâ ilâhe illâ ente ” duasını okuyan gafletten kurtulup uyanık bir kalbe erişir.
* 5 vakit namazdan sonra 870 kere ” Ya Hayy, Ya Kayyûm celle celâlühû ” zikrine devam edenin ilmi artar.
* Her gün 780 defa “Yâ Kayyûm” ism-i şerifini zikri vird edinen kimsenin her teveccüh ettiği iş hiç müşkülatsız olur. * Her yerde sözü geçer. Her istediğini herkes seve seve yapar.
* Cenabı Hakk bu kuluna genişlik, bol rızık ve yüksek makamlar verir.
* Her namazdan sonra 174 kere veya her gün 870 defa “Yâ Hayyü yâ Kayyûm” ism-i şeriflerini okumayı adet edinen kimsede az zamanda birçok harikuladelikler zuhur eder.
* Bir zalim ve cebbarın yanına giderken 870 defa “Yâ Hayyü yâ Kayyûm” diye zikredip gidilirse zalim tarafından en iyi bir şekilde karşılanır ve zarar yerine fayda görülür.
* Mahkemelerde işi olup da sürüncemede kalan veya haksızlığa uğramaktan korkan kimseler bu esmalara devam ederse hem haksızlığa uğramaktan kurtulur ve davası kısa zamanda neticelenir.
* Yâ Kayyûm” ismi cehlini okumaya devam edenlerin uykusu ve unutkanlığı ortadan kalkar.
* Ezber gücü zayıf olan kimse her gün yalnız olduğu bir yerde bu ismi şerifi (16)’şar defa okumaya devam ederse unutkanlığı geçer.
* Her lokma üzerine bu ismi celil okunarak yenirse kalbin aydınlanmasına bir vesile olur.
* Devamlı bu ismi şerifi okuyan kimse müşkülatsız olarak işlerini halleder. Teşebbüs ettiği her işte muvaffak olur.

El-Kayyûm esmasının ebced değeri, zikir sayısı, zikir günü ve zikir saati :
Ebced değeri ve zikir sayısı ; 156
Zikir günü ; Perşembe
Zikir saati ; Müşteri (Sabah erken ve ikindi sonrası. Gece okumalarında tam gece yarısı.)
Vücut haritasındaki yeri (Zikri hangi organa iyi gelir.) : Sırt ve kalp damarları, Alzheimer ve hafıza.
Gezegeni : Güneş
Hangi burç üzerinde etkili : Başak

İçinde El Kayyum İsm-i şerifi geçen Kur’an ayetleri :
1-) Bakara suresi 255. ayet
اللّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاء وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَلاَ يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
Okunuşu :
Allâhu lâ ilâhe illâ huvel hayyul kayyûm(kayyûmu), lâ te’huzuhu sinetun ve lâ nevm(nevmun), lehu mâ fîs semâvâti ve mâ fil ard(ardı), menzellezî yeşfeu indehû illâ bi iznih(iznihî) ya’lemu mâ beyne eydîhim ve mâ halfehum, ve lâ yuhîtûne bi şey’in min ilmihî illâ bi mâ şâe, vesia kursiyyuhus semâvâti vel ard(arda), ve lâ yeûduhu hıfzuhumâ ve huvel aliyyul azîm(azîmu).
Anlamı :
Allah ki, O’ndan başka ilâh yoktur (Sadece O vardır). Hayy’dır Kayyum’dur. O’nu ne bir uyuklama ve ne de bir uyku hali tutmaz. Göklerde ve yerde olan herşey O’nundur. O’nun izni olmadan, O’nun katında kim şefaat etme yetkisine sahiptir? Onların önlerinde ve arkalarında olanları (geçmiş ve geleceklerini) bilir. Ve O’nun lminden, O’nun dilediğinden başka bir şey ihata edemezler (kavrayamazlar). O’nun kürsüsü gökleri ve yeri kaplamıştır. Ve o ikisini muhafaza etmek (yerlerin ve göklerin dengesini korumak, gözetmek), Kendisine zor gelmez ve O Alâ’dır (çok yücedir), Azîm’dir (çok büyüktür).
2-) Ali İmran suresi 2. ayet
اللّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ
Okunuşu :
Allâhu lâ ilâhe illâ huvel hayyul kayyûm(kayyûmu).
Anlamı :
Allah ki, O’ndan başka ilâh yoktur, O, Hayy’dır (hayattadır), Kayyum’dur (ezelî ve ebedîdir).
3-) Taha suresi 111. ayet
وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا
Okunuşu :
Ve anetil vucûhu lil hayyil kayyûm(kayyûmi), ve kad hâbe men hamele zulmâ(zulmen).
Anlamı :
Hayy ve Kayyum olan (Allah)’a vechler (herkes), boyun eğdi. Ve zulüm yüklenenler heba (cehennemlik) oldular.

56
Büyüklerin katına varmak için
Ve es’elüke biesmâike
Yâ’Afüvv
Yâ Ğafûr
Yâ Vedûd
Yâ Şekûr
Yâ Sabûr
Yâ Rauf
Yâ’Atûf
Yâ Kuddûs
Yâ Hayy
Yâ Kayyûm
سُبْحَانَكَ يَا لآَ اِلٰهَ اِلآَّ اَنْتَ اْلاَمَانُ اْلاَمَانُ اَجِرْنَا مِنَ النَّارِ Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne ecirnâ mine’n-nâr.

Allah’ım Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum.
Ey kullarını çok çok affeden Afüvv,
Ey kullarının günahlarını bağışlayan Gafur,
Ey itaatkar kullarını çok seven Vedud,
Ey rızası için yapılan işleri bol sevapla karşılayan Sekür,
Ey asileri hemen cezalandırmayıp çok sabreden Sabür,
Ey kullarına çok şefkat edip esirgeyen Rauf,
Ey kullarına karşı pek merhametli olan Atüf,
Ey bütün mahlukatın maddi ve manevi kirlerden arındıran Kuddüs,
Ey gerçek hayat sahibi olan Hayy,
Ey gökleri yeri ve bütün mahlukatı yerinde tutan Kayyum,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka ilah yok ki bize imdat etsin. Eman ver bize, eman diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

Bir Cevap Yazın