Dünyevi ve Uhrevi Sıkıntıları Gideren Salevat

Dünyevi ve Uhrevi Sıkıntıları Gideren Salevat

OKUNUŞU

Allahümme salli ‘alâ nûril-envâri ve sirril-esrâri ve tiryâkıl-ağyâri ve miftâhıl-bâbil-yesâri seyyidinâ Muhammedinil-muhtâri ‘adede ni’amillahi ve ifdâlih.

TÜRKÇESİ

Allah’ım! Nurların nuru, sırların sırrı, ağyarın dermanı, zenginlik kapısının anahtarı Efendimiz Muhammed (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)’in temiz âl’ine ve hayırlı ashabına nimet ve ihsanlarının miktarınca salat ve selam eyle.

Zamanı : Herhangi Bir Zaman
Sayısı : Sayı Yok (En Az 1 Kere)

Faziletleri:

Ahmet Bedevi Hz. nispet edilen bu selavat:
1. Okunmasıyla dünyevi ve uhrevi ihtiyaçların giderilir.
2. Sıkıntılar çözüme kavuşur.

Bir Cevap Yazın