Dualarımız Nasıl Kabul Olur.

Dualarımız Nasıl Kabul Olur.

Dua’dan önce tövbe ve istiğfar etmemiz gerekir. Duamızdan önce haramlardan uzak durmak, helal dairesine girmemiz gerekir.

Peygamber Efendimiz Sallalahu Aleyhivesselleim’in duların kabul olunması hakkında şu Hadis-i Şerif’i dikkat çekicidir.
“Allah’ü Teala yolunda seferler yapmış, bir adam ellerini semaya kaldırarak, ‘Ya Rabbi’ diye yalvarıyor. Oysa yediği haram, içtiği haram, giydirilmiş olduğu haram, gıdası haramdır. Bu şekilde birisinin duası iyi mi kabul olur?

Dua’ya Allah’ü Teala’yı hamd, Peygamber Efendimize Salat-u Selam ederek başlamak gerekir. Yine duanın sonunda Peygamber Efendimize Selat-u Selam ve Allah’ü Teala’yı hamd ederek bitirmek gerekir.

Peygamber Efendimizin yanında birisi namaz kıldı. Namaz sonrasın’da Allah’ü Teala’ya hamd etti ve Peygambere salat ve merhaba getirdi. Başka bir şey yapmadı. Bunun üstüne Rasulüllah (s.a.s.), o hiç kimseye şöyle buyurdu: Ey namaz kılan kimse! Yakarma et, duan kabul edilsin.” Yakarma içten, tevazu ile ve yalvararak yapılmalıdır. Bir mümin, etmiş olduğu duanın kabul edilmesi hususunda telaşlı olmamalıdır. Bir ayette şöyleki buyrulmaktadır: “Rabbinize alçak gönüllüce ve için için yakarış edin. Zira o, haddi aşanları sevmez.”.

Allah’ü Teala’ya yakarırken, yakırışın vaktine de dikkat etmek gerekir. Yakarış devamlı yapılabilirse de bazı vakitlerde yapılması, duanın daha çabuk kabul edilmesini sağlar. Bu vakitlerden birisi de seher vaktidir.

Allah’ü Teala, geceleri yakarış ve istiğfar ile meşgul olanları Kur’an-ı Kerim’de övüyor ve şu şekilde buyuruyor: “Onlar, geceleri az uyuyanlardı. Seher vaktinde bağışlanma dilerlerdi.” Peygamberimiz’e (s.a.s.). “Ey Allah’ın Rasulü, hangi yakarma daha makbuldür? Diye sorulunca, ‘Gece yarısı ve farz namazlardan sonrasında meydana getirilen duadır. ‘ yanıtını vermiştir.”

Bir Cevap Yazın