DİKKAT: İnsanı Bilmeden Küfre Götüren Tehlikeli Sözler.

DİKKAT: İnsanı Bilmeden Küfre Götüren Tehlikeli Sözler.

Hepimiz bilmeden bir şeyden bahsederken, bir olayı anlatırken arasıra kullandığımız sözler vardır, işte o sözlerden bazıları bizi bilmeden ve istemeden günaha ve küfre götürür.

Aşağıda yazılan sözleri ve benzetmeleri kullanmamaya gayret etmeli hatta mümkünse asla kulanılmalıdır.

İnsanı küfre götüren tehlikeli sözler
Cenab-ı Allah’a Hitaben; (Haşa)
1-) Allah’ım bizi de gör artık.
2-) Burası Allah’ın unuttuğu yer.
3-) Allah yazdı ise bozsun.
4-) Allah gelse bile seni elimden alamaz.
5-) Allah özenmiş de yaratmış. Özenmek acizliktir.Allah aciz değildir. “Ol” der “olur”.
6-) Allah bizi unuttu. Unutmak fanilerin işidir.
7-) Bu işte bir Allah’a birde sana güveniyorum, demek. Güven hususunda Allah ile o kimseyi ortak kılmak demektir.
 Önce Allah’a sonra sana emanet ediyorum, demek. Emniyet hususunda Allah ile kimseyi ortak kılmak demektir.
9-) Yukarıda Allah var demek. Allah yukarıda, aşağıda, ileride, geride değildir, mekandan münezzehtir..
10-) Bir gemi için “Tanrı bile batıramaz” demek.
11-) Bundan iyisini Allah bile yapamaz,demek.
12-) Dini bir hükümle alay etmek, namaz, oruç gibi, hükmü Kur’an ve Sünnetle sabit bir olan bir ibadet ile alay etmek, espri konusu yapmak,

Kaderle ilgili tehlikeli sözler
1-) Kader utansın.
2-) Böyle kadere lanet olsun.
3-) Kaderi kötüymüş.
4-) Kaderin oyunu,
5-) Kadersizim,
6-) Kaderim kader değilmiş,
7-) Alnına kara yazı yazılmış,

İnsanların birbirine söylediği tehlikeli sözler 
1-) Seninle cennete bile girmem.
2-) Cehenneme kadar yolun var.
3-) Yüzünü gören cennetlik.
4-) “Allah belanı versin” demek.
5-) Bir iş yaparken “ben bunun Allah’ını yaparım” demek.
6-) “Allah’ın belası” demek.
7-) “Allah’ın cezası” demek.
 Yalansız iş mi var, demek.
9-) Yalandan kim ölmüş,demek,
10-) Biz de yalan çok,demek.
11-) Fala inanma falsız kalma… demek. Fala bakmak, baktırmak haramdır, Gaybı, geleceği Allah’tan başka kimse bilmez.
12-) Kahpe felek.
13-) Adaletin bu mu dünya.

Şarkılara türkülere girmiş olan tehlikeli sözler 
1-) Kahpe kader.
2-) Secde ettim taparcasına.
3-) Bir sana taptım bir de Tanrıya.
4-) Tanrım madem unutacak tın beni neden yarattın.
5-) Kuluna kul oldum severek taptım.
6-) Alıştım kaderin zulmüne artık.
7-) Rabb’im adaletin bu kadar mı?
 Sensiz cennet bile sürgündür bana.
9-) Kasten “Lâ havle ve lâ kuvvet” demek küfür alametidir. Zira bu Allah’ın kudretini inkar anlamına gelir. Doğrusu “Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh” demektir ki “Allah’tan başkasında kuvvet ve hareket ettirme gücü yoktur.” demektir.

Bu sözlerin bir çoğu imanı alır götürür. Tövbe etmeyi ve İmanı yenilemeyi gerektirir. Bilmeden söylemekte de büyük günahtır.
Bu ve buna benzer sözlerden sakınmak gerekir. Çünkü İslamda cehalet-bilmemek özür değildir. Bu sözlere Din literatüründe Elfâz-ı Küfür denir.

Bir Cevap Yazın