Dertleri Sıkıntıları Kesinlikle Açan Bir Dua

Dertleri Sıkıntıları Kesinlikle Açan Bir Dua

Allâhümme innî abdüke vebnü abdike vebnü emetike nâsıyetî biyedike mâdın fiyye hukmüke adlun fiyye qadâüke, es-elüke bi küllismin hüve leke semmeyte bihî nefseke ev allemtehû ehaden min halqike ev enzeltehû fî kitâbike eviste’serte bihî fî ilmil ğaybi indeke en tec-alel qur-âne rabîa qalbî ve nûra sadrî ve cilâe huznî ve zehâbe hemmî.

Ey Allah’ım! Gerçekten ben Senin kulunum, kulunun oğluyum, cariyen (kadın kulun olan annem)’in oğluyum, perçemim Senin (kudret) elindedir, hükmün bende geçerlidir, benim hakkımdaki kararın adaletin ta kendisidir.

Sana ait olan, Zatına kendisiyle isim verdiğin yahut yarattıklarından birine öğrettiğin veya kitabında indirdiğin ya da Kendi katındaki ğayb ilminde (saklayıp) onu Zatına has kıldığın her bir isim hürmetine Senden dilerim ki; Kur’an’ı kalbimin baharı, gönlümün nuru, üzüntümün cilası ve derdimi giderici yapasın.

Faziletleri

Allah-u Te’ala’nın isimleri Kur’an-ı Kerim’de ve hadis-i şeriflerde varid olanlarla da sınırlı değildir. Nitekim Allah-u Te’ala’nın Tevrat’ta bin tane ism-i şerif indirdiği rivayet olunmuştur. Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in dualarından birinde de buna işaret olunmuştur. Nitekim Abdullah ibni Mes’ud (Radıyallahu Anh)’dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

1. Bir kula bir sıkıntı veya bir üzüntü isabet eder de o: (Yukarıdaki duayı) derse, mutlaka Allah onun sıkıntısını ve üzüntüsünü giderir ve onun yerine kendisine ferahlık verir, buyurdu. O zaman: Ya Rasulüllah! Biz bunu öğrensek mi? denilince: Evet! Bunu duyanın mutlaka bunu öğrenmesi gerekir, buyurdu

Bir Cevap Yazın