Çevirgel Duası Nedir? Nasıl Yapılır?

Çevirgel Duası Nedir? Nasıl Yapılır?

Çevirgel duasının en etkili ve garantili olmasının sebebi ne?

Çünkü bu duada, hem Allah’ın Esmaül Hüsnasından 3 Esma ve Kur’an-ı Kerim’in mukaddes surelerinden 2 sure, duamıza güç katacak. Bu yüzden şu 4 noktayı mutlaka dikkate alarak duayı yapacağız:

NOT : Duaları Helal dairesi içinde yapmanız sizler için daha hayırlı olacaktır. Aksi halde dönüşü mümkün olmayan zararlara uğrayabilirsiniz.

Çevirgel Duası Hakkında 4 Hayati Bilgi

  1. Allah’ın esması olmadan yapılan dualar, kanadı olmadan uçmaya çalışan kuşlara benzer. Bu yüzden hiçbir dua, Allah’ın isimleri olmadan Arş’a yükselemez. Aynı şekilde Kur’an’dan hiçbir sure veya ayet taşımayan dualar da etkisiz veya güçsüz dualardır. İşte birazdan aktaracağımız çevirgel duasının çok etkili olmasının sırrı budur.
  2. İnternet ortamında bulunan duaların çoğu “niyetsiz dualar”dır, oysaki niyetsiz dualar da hedefi belli olmayan bir ok gibidir. İşte bana hayatımın aşkını yeniden kazandıran bu dua, niyeti olan muazzam bir duadır. Niyet kısmını da aşağıya alacağız.
  3. Bazı kaynaklar, bu duanın 1 kez yapılmasının kâfi olduğunu söyler, ancak bazı kaynaklara göre duanın her cuma 7 kez okunması gerektiğini ve bu okumaların da 7 hafta boyunca yapılması gerektiğini dile getirir. Kısaca toplam 49 kez okunacağını ve bu okumaların 7 hafta devam etmesi gerektiğini dile getirirler.
  4. Çevirgel duasının yapılışında sıralama ve işlem basamakları çok önemlidir, eğer herhangi bir kısmı atlar veya es geçerseniz duanın etkisini azaltmış olursunuz. Bu yüzden, aktaralan işlem basamaklarına dikkat edin hatta mümkünse not alın.

Çevirgel Duası Nasıl Yapılır?

Evvela, cuma günü sabahın erken saatlerinde kalkıp sessiz ve sakin bir ortama geçmeli, hiç kimsenin bizi rahatsız edemeyeceği bir yerde diz üstü çöküp kıble istikametine dönmeliyiz.

Kıbleye dönüp diz üstü çökerek ellerimizi semaya açmalı ve 3 kez besmele çekerek şu niyeti getirmeliyiz:

“Allah’ım, Fatiha ve İhlas Surelerini kendime şefaatçi yaparak sana el açıyor ve kalbimdeki tüm masum arzuları senin yüce dergahına arz ediyorum. Allah’ım, Câmi, Vedûd ve Cemîl esmaül hüsnalarını şefaatçi kılarak senden çevirgel duamın kabulünü istiyorum. Bu niyetin gerçekleşmesi için hem mübarek esmalarını hem de mukaddes surelerini kendime vesile kılıyorum. Duamı kabul eyle. Âmin.”

Çevirgel Duası ve Kur’an Sureleri

Bu niyetin ardından, gözlerimizi kapatıp içimize dönerek 3 kez Fatiha Suresi’ni, ardından 3 kez de İhlas Suresi’ni okuyoruz. Fatiha ve İhlas Surelerinin 3’er kez okunmasını takiben de gözlerimizi tekrar açıp şu özel duayı okuyoruz:

“Allah’ım, kalbimdeki ince sızı ve aklımdaki türlü tasalar, ancak ve ancak senin mucizevi dokunuşun ile tedavi olur. Sen, hiçbir kulunu yarı yolda bırakmadığın gibi hiçbir derdini de şifasız bırakmadın; sen hiçbir varlığı başıboş bırakmadığın gibi hiçbir nesneye de gücünün üstünde sorumluluk vermedin. Allah’ım, Fatiha ve İhlas hürmetine, kalbimin tahammül sınırlarını aşan ve gücümü zorlayan derdime şifa gönder. Âmin.”

Dua içinde “……..” ile gösterilen yere dönmesi istenen kişi ya da kişilerin adı söylenecektir.

Bismillahirrahmanirrahim

Elhamdu lillâhi leke yâ Allahu. “……..”ın gönlünü bana dost kıl.

Elhamdu lillâhi yâ Allahü. (yine) “……..”ın gönlünü çevirgel bihakkı Lâilâhe illâllâhü Muhammeden Resulullâhi.

Yâ Rab, sen ol Şan’ı büyük Allah, sen ki yedi kat yerleri ve gökleri yarattın. Yarab, senin izzetin hürmeti için “……..”ın gönlünü ve canını ve yedi kat endâmını ve cevabını ve iradesini ve kararını bana çevirgel, gayrilerden gönlünü ayrıgıl, ahiyyen şerahiyyen asbavüsin bihürmeti Hızır Aleyhisselâm “……..”ın gönlünü bana dost kılıvergil.

İlâhî bihürmeti hüvelhayyü kayyum Lâilâhe illâ hüve bikati için ve doksan dokuz esmaül-hüsna hürmeti için bizi sevindirgil.

Bihürmeti Tevrat ve bihürmeti Zebûr ve bihürmeti İncîl ve bihürmeti Furkân-il Azîmi e Kurân-ı Kerîm. Ve bihürmeti suhûfi İdris Aleyhisselâm ve bihürmeti Adem Aleyhisselâm ve bihürmeti İmân’il mü’minîn velmüslimîn ve bihürmeti Cemiil enbiyâ-i vel mürselîn.

İlâhi, senin lûrfun için ve senin in’amın için ve senin ihsânın için. İlâhî, nûriyyet sözleri ve kelimeleri harfleri hürmeti için ve rükûda ve sucûdda evkâti hamsede ve Ramazan ayında çekilen tesbihler hürmeti için. Ve sübhânekellâhümme ve bihamdike ve ebced harfleri hürmeti içinve duâ-i Kunut ve duâ-i teşehhüd hürmeti için “……..”ın gönlünü ve canını ve aşkını ve muhabbetinibana çevirgel, sen rast getirgil.

Bihürmeti Adem Safiyullâh ve bihürmeti Nuh Neciyyullâh ve bihürmeti İbrahim Halîlullâh. Ve bihürmeti Musa Kelîmullâh ve bihürmeti İsâ Rûhullâh. Ve bihürmeti Yusuf sıddîkullâh ve bihürmeti Muhammed Mustafa Sallâllâhü Aleyhi Vesellem Habîbullâh.

İlâhî, yüz yirmi dört bin peygamberler hürmeti için, “……..”ın gönlünü ve canını ve aklını ve fikrini bana dost ve benim aşkımdan bikarar kılıvergil.

Muhammed Mustafa ve Habibil Mürtezâ velmüctebâ ve mâbud yâ Mahmûd yâ mennânü yâ Hannânü yâ Deyyânü yâ Hayyü ve kayyûmu ve Cebbâru ilâhî yüz yirmi dört bin enbiyâ-i velmürselîn ve evliyâlar hürmeti için “……..”ın gönlünü bana çevirgil.(amin)

Yukarıdaki metin, Osmanlıca bir metin; ancak biz de bu metni aynen yazıldığı gibi okumalı, günümüz Türkçesi ile çevirisini veya anlamını okumamalıyız. Çünkü yıllardır insanlar bu dua ile Allah’a yalvarıyor ve bu açıdan bu duanın enerji potansiyeli oldukça fazla.

Eğer biz de bu duanın enerji potansiyeline sahip olmak istiyorsak, yukarıdaki orijinal metne sadık kalmalı ve orijinal çevirgel duasını olduğu gibi okumalıyız.

Bu metin, çevirgel duasının en önemli kısımlarından biri idi; fakat bu mucizevi duanın asıl önemli kısmı, aşağıdaki esma kısmı. Zaten 3 esma ile bu mübarek duayı bitirmiş olacağız. Şöyle ki:

Çevirgel Duasının 3 Esma ile Tamamlanması

Aşağıdaki esmalardan Ya Câmi esmasını 17 kez, Ya Vedûd esmasını 11 kez ve Ya Cemîl esmasını da 21 defa okuyarak bu üç esmayı toplamda 49 kez okumuş olacağız. Fakat bu esmaların her birini belli sayılarda okuduktan sonra, her birinin özel duasını da 1 kez okumak zorundayız. Şöyle ki:

Ya Câmi Esmasının 17 Kez Okunması

İlk olarak 17 kez Ya Câmi okuyup ardından şu özel dua için ellerimizi açıp 1 kez bu özel duayı okuyacağız:

“Varlıkların kalbine mutluluk ve huzur dolduran varlığının içimizdeki sesi, bizi mest ve hayran kılıp akıllarımızı başımızdan alır. Varlığın, ruhumuza cennet sevinci gibi neşe salar. Varlığının birliği hatırı için duamı kabul et. Âmin.”

Ya Vedûd Esmasının 11 Kez Okunması

Şimdi de 11 kez Ya Vedûd okuyup 1 kez de şu duayı okuyacağız:

“Allah’ım, sen sevginin ve insan kalbini ısıtıp ferahlatan bütün güzel duyguların yaratıcısı; sen, mutluluğun ve insana hükmeden huzurun yaşatıcısı olan Vedûd esmaül hüsnanla bize güzellik bahşedensin. Güzel esmanın hürmeti için, duamın kabulünü nasip et. Âmin.”

Ya Cemîl Esmasının 21 Kez Okunması

Son olarak 21 kez Ya Cemîl okuyacak, sonra da şu özel dua ile çevirgel duasını noktalamış olacağız:

“İnsanı yaşatan tüm güzel duyguları insan yüreğine nakşeden sevgi hazinenden bir damla mutluluk da bana nasip et ve benim duama cevap ver Allah’ım. Âmin.”

Evet, yukarıdaki esmaları belli sayılarda okuyup bu esmaların özel dualarını da bitirdikten sonra, çevirgel duasını da bitirmiş oluyoruz. Ne var ki 2 noktaya daha dikkat etmemiz şart:

Çevirgel Duası İçin 2 Önemli Madde

  1. Dua öncesinde abdest alıp 2 veya 4 rekat hacet namazı kılmak, duanın makbuliyeti adına oldukça önemlidir. Tabi bu durum, bir zorunluluk değil.
  2. Bazı kişilerde çevirgel duası değişik sebeplerle etkili olmayabiliyor.

Bir Cevap Yazın