Bu Salavata Sabah Namazından Sonra Hangi Niyetle Devam Edilirse O Dilek Yerine Gelir

Bu Salavata Sabah Namazından Sonra Hangi Niyetle Devam Edilirse O Dilek Yerine Gelir

Allâhümme salli ve sellim alâ seyyidinâ ve mevlânâ Muhammedin bahri envârik.
Ve me’dini esrârik.
Ve lisâni huccetik.
Ve arûsi memleketik.
Ve imâmi hadratik.
Ve tırâzi mülkik.
Ve hazâini rahmetik.
Ve tarîqi şerîatikel mütelezzizi bimüşâhedetik.
İnsâni aynil vücûd.
Vessebebi fî külli mevcûd.
Ayni a’yâni halqıkel müteqaddimi min nûri dıyâik.
Salâten tehullü bihâ uqdetî, ve tüferricu bihâ kürbetî, salâten türdîke ve türdîhi ve terdâ bihâ annâ yâ rabbel âlemîn.
Adede mâ ehâta bihî ılmük. ve ahsâhu kitâbük.
ve cerâ bihî qalemük. ve adedel emtâr.
vel ahcâr. vel eşcâr. ve melâiketil bihâr. ve cemîi mâ haleqa mevlânâ min evvelizzemâni ilâ âhirih.
Velhamdülillâhi vahdeh.

MANASI

Ey Allah’ım! İlminin kuşattıkları, kitabının saydıkları, kalemin yazdıkları adedince, yağmur damlaları, ağaçlar, taşlar, denizlerin melekleri ve Mevla’mızın zamanın başlangıcından sonuna kadar yarattıkları sayısınca, nurlarının deryası, sırlarının madeni, delilinin dili, memleketinin hayranlık merkezi, huzurunun imamı, mülkünün mühürlü alameti, rahmetinin hazineleri, şeriatının yolu, müşahedenin lezzetinin sahibi, varlık sıfatının ilk taayyün eden insanı, her varlığın varlık sebebi, Senin zıyanın nurundan en evvel zuhur eden ve varlık aleminde beliren mahlukatının birincisi olan Seyyidimiz, Efendimiz ve sahibimiz olan Muhammed’e; Öyle bir salat ve selam eyle ki, onlarla düğümlerimi çözesin, sıkıntılarımı açasın ve o salat Seni de onu da razı etsin, onun sebebiyle Sen de bizden razı olasın! Bütün hamdler sadece Allah’a olsun!

Faziletleri

Seyyid Ahmed er-Rifa’i (Kuddise Sirruhu)’ya ait salevattan biri de şudur:

1. Bu salat (her gün sabah namazından sonra) hangi murad ve niyet için okunmaya devam edilirse Allah’ın izniyle o dilek yerine gelir.

2. (12000 kere) okuyan rüyasında Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’i görür.

3. Hangi mühim sıkıntısı ve derdi için (40 sabah) devam edenin maksadı hasıl olur

Bir Cevap Yazın