Bu Duayı Okuyun Ne İsterseniz Olur !

Bu Duayı Okuyun Ne İsterseniz Olur !

Okumak için niyet ile başlayalım, yani ne için okuyacaksak onun için niyet edelim.
Niyetten sonra Peygamberimiz, Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa için 11 defa salavat getirelim “Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed”daha sonra aşağıda yazılan Hadid süresinin ilk altı ayeti ve Haşr Süresinin son dört ayetini okuyalım.

Bismillahirrahmanirrahim

1. Sebbeha lillahi ma fiyssemavati velardı ve huvel’aziyzulhakiymu.
2. Lehu mulkussemavati vel’ardı yuhyiy ve yumiytu ve huve ‘ala kulli şey’in kadiyrun.
3. Huvel’evvelu vel’ahıru vezzahiru velbatınu ve huve bikulli şey’in ‘aliymun.
4. Huvelleziy halekassemavati vel’arda fiy sitteti eyyamin summesteva ‘alel’arşi ya’lemu ma yelicu fiylardı ve ma yahrucu minha ve ma yenzilu minessemai ve ma ya’rucu fiyha ve huve me’akum eyne ma kuntum vallahu bima ta’melune besıyrun.
5. Lehu mulkussemavati vel’ardı ve ilellahi turce’ul’umuru.
6. Yuliculleyle fiynnehari ve yulicunnehare fiylleyli ve huve ‘aleymun bizatissuduri.
Haşr suresi

Bismillahirrahmanirrahim

21. Lev enzelna hazelkur’ane ‘ala cebelin lereeytehu haşi’an mutesaddi ‘an min haşyetillahi ve tilkel’emsalu nadribuha linnasi le’allehum yetefekkerune.
22. Huvallahulleziy la ilahe illa huve ‘alimulğaybi veşşehadeti huverrahmanurrahıymu.
23. Huvallahulleziy la ilahe illa huve elmelikulkuddususselamul mu’minul muheyminul ‘aziyzul cebbarul mutekebbiru subhanallahi ‘amma yuşrikune.
24. Huvallahul halikul – bariy-ulmusavviru lehum’esma ulhusna yusebbihu lehu ma fiyssemavati vel’ardı. Ve huvel’aziyzulhakiymu.

Ayetleri okumamız bitince dua edelim;
Elhamdülillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahirrahmanirrahim …………………………………. Boşluk olan yerlerde siz kendi duanızı yapınız yani istekleriniz için dua ediniz duanız bitince tekrar salavat getirelim,  “Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed” Salavat’dan sonra 11 İhlas 1 Fatiha okuyup bunlardan hasıl olan sevabı, önce Fahri Kainat, Resûlüllah, Hz.Muhammed Mustafa sallallâhü aleyhi ve sellem Efendimiz’in ruhuna ve onun ashabına, Halifelullah efendilerimize, Hz.Hasan ve Hz.Hüseyin efendilerimizin ruhlarına, Hz.Adem ile Hz.Muhammed arasında olan tüm peygamberlerimizin ruhlarına hediye ediniz. Son olarak bir Fatiha daha okuyarak duanızı tamamlayınız.

 

Bir Cevap Yazın