Allah Dostlarının Geçimini Sağladığı Bol Rızık Duası

Allah Dostlarının Geçimini Sağladığı Bol Rızık Duası

Yâ Allâh Yâ Allâh Yâ Allâh!
Yâ Ehad Yâ Ehad Yâ Ehad!
Yâ Vâhid Yâ Vâhid Yâ Vâhid!
Urzuqnî minhum şey en ve in hüm ebev.
Ey Allah! Ey Allah! Ey Allah!
Ey Ehad! Ey Ehad! Ey Ehad!
(hiçbir vasfında hiçbir varlıkla ortağı olmayan)
Ey Vahid! Ey Vahid! Ey Vahid!
(ortağı ve misli bulunmayan) Onlar her ne kadar (bana bir şey vermekten) yüz çevirseler de Sen (yine de bir şeyi vesile ederek) beni onlardan rızıklandır.

Faziletleri
Esmaü’s-sahabe isimli eserde zikredildiğine göre: Davud ibni Ebi Hind şöyle anlatmıştır: Bir keresinde Mekke’ye doğru yola çıkmıştık. Yol esnasında bir yerde konakladık. Bir A’rabi yanımıza gelip bizden (yiyecek) bir şeyler istedi. Biz ise ona bir şey vermedik. Ne zaman ki yola çıkacaktık, o kişi ellerini açıp: (yukarıdaki) diye dua etti.

Çok az bir zaman geçmişti ki develerimizden biri gelip önümüzde (Beni kurban edin dercesine) boynunu uzattı. (Hepimiz adamın duasının kabul edildiğini anladık ve) deveyi boğazlayarak etlerinden biraz alıp kalanını ona bıraktık. (Bu acayip vakia üzerine) kendisine bu durumdan sual ettik. O da : Benim dedem Rasullullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)’in yanına gittiğinde, dedeme bu duayı öğretmiş. Biz hep bu duanın bereketi ile yaşarız. diye anlattı. Bu hadiseyi Süleyman el-Alevi (Rahimehullah) da (el-Erba’in) isimli eserinde nakletmiştir.

Yardıma ihtiyaç duyduğunda en az bir kere

Bir Cevap Yazın