41 Yasin-i Şerif Okumanın En Kolay Yolu

41 Yasin-i Şerif Okumanın En Kolay Yolu

Her kim aşağıdaki şekilde Yasîn-i Şerîf okursa, sanki 41 kere Yasîn-i Şerîf okumuş gibi olunur:

– 7 Defa“Yâsîn”

– 14 Defa “Zâlike takdîrul-‘Azîzil-‘Alîm”

– 16 Defa “Selâmün kavlen mir-Rabbir-Rahîm”

 4 Kere de “İnnemâ emruhû izâ erâde şey’en en yekûle lehu kun fe yekûn.” (Yâsîn / 82)ve “Fe subhânellezî bi yedihî melekûtu kulli şey’in ve ileyhi turceûn.” (Yâsîn / 83)Bir Cevap Yazın