4. Düğümlü İşleri Çözen, Hz.Süleyman (Aleyhisselam)’ın Duası

4. Düğümlü İşleri Çözen, Hz.Süleyman (Aleyhisselam)’ın Duası

Allâhümme bi nûrikehtedeytü ve bi fadlikesteğneytü ve bi ni’metike asbahtü ve emseytü hâzihî zünûbî beyne yedeyke estağfiruke ve etûbu ileyke Yâ Hannânu Yâ Mennân.

Ey Allah’ım! Ancak Senin nurunla hidayet buldum, ancak Senin lütfunla ihtiyaçlarımdan kurtuldum, ancak Senin nimetinle sabahladım ve akşama çıktım.
İşte günahlarım Senin huzurunda durmaktadır. Senden mağfiret talep ederim ve Sana tevbe ederim. Ya Hannan! Ya Mennan! (Beni bu sıkıntıdan kurtar.)

Zamanı: Sıkıntı Anında
Sayısı: Sayı Yok (En Az 1 Kere)

Faziletleri

Hasen-i Basri (Radıyallahu Anh)’dan rivayetle:
Mescid-i Aksa’nın anahtarı Süleyman (Aleyhisselam)’ın yanında bulunuyordu. Bir gün mescidi açmak için geldiğinde çok zorlandı, cinlerden ve insanlardan yardım istediyse de onlara da bu iş zor geldi. O zaman Davud (Aleyhisselam)’ın meclis arkadaşlarından olan pir-i fani bir zat gelerek: Ey Allah’ın Nebisi! Niçin seni böyle sıkıntılı görüyorum?” dedi. Süleyman (Aleyhisselam): Bana da, insanlara ve cinlere de bu kapıyı açmak zor geldi, deyince; o zat: Şimdi sana bir takım kelimeler öğreteceğim ki baban Davud Nebi sıkıntıya düştüğü zaman onları söylediğinde Allah-u Te’ala hemen o sıkıntısını açardı. Şu kelimeleri söyle: (Yukarıdaki dua) Süleyman (Aleyhisselam) bu kelimeleri söyler söylemez hemen kapı açıldı.

KAYNAK
GÖR Kaynak Lalegül Dergisi Haziran 2016
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (95)

Bir Cevap Yazın