1 – ALLÂH

1 – ALLÂH

Önemli bir zikirdir. Kişi kendinden emin olmadan zikre başlamamalıdır. Tesirlerini kaldıracak ve ilhamedilen durumları nefsi kabul edebilecekse yapmalıdır keza Allah zikrine devam eden kişinin derecesi Allah katında ve de insanlar katında artar. Duaları kabul görür. Nefs’in şerrinden ve şeytanın şerrinden kurtulur.

  • Güneş doğarken gümüş veya altın levha üzerine yazıp üzerinde taşıyanlar şeytanın şerrinden korunmuş olur.
  • Soğuk havada bu levha üzerinde iken Allah diye zikrederse soğuğu hissetmez.
  • Balgam hastalığı olan kişi bu levhayı taşırsa balgam hastalığından kurtulur.
  • Kişi yedi gün oruç tutup, gece yarısı 2 rekat Allah cc rızası için namaz kılar, ardından da 66 defa Allah zikrini yaparsa; Allah cc bir melek görevlendirir. Ve o melek, o kişiyi tüm kötülüklerden koruduğu gibi, hal ve hareketlerinde, işlerinde o kişiyi yönlendirir ve yardımcı olur.
  • Allah ismini kağıda gül suyu, safran ve misk karışımıyla yazıp, üzerinde taşıyanı Allah her türlü kötülükten korur.
  • Amir veya makam sahibi kişilerin yanında riayet görür. Düşmanlarına karşı galip gelir.
  • Cuma günü oruçlu olarak, sabaha doğru gümüş yüzüğe Allah ismini yazıp, sağ elinin parmağına takan kişinin her isteği insanlar tarafından karşılanır. İşi görülür. Sol elinin parmağına takıp bir mahkemeye giden kişi haksızlığa uğramaz.

Allah, Cenabı Hakk’ın Celal ve Cemal gibi bütün isimlerini kapsayan ismidir.
Allah diye zikreden Cenabı Hakk’ı bütün isimleri ile anmış olur. Bütün isimler bu ismi şerifinde gizlidir.
Diğer isimler Allah İsmi Azamına birer sıfattır. Allah ismi ise hiç bir isme sıfat olmaz.
Cenabı Hakk’ın Zatına mahsus bütün isimlerin özellikleri Allah isminde vardır. Allah ismi; ruhi hastalıklardan, kalp katılığından, küfürden, maddi ve manevi bataklıktan, nefsin istek ve arzularından kurtulmak, düşmanlarını yenmek, merhamet sahibi olmak, Allah’ın istediği şekilde hayat sürmek, son nefeste imanlı ölmek, kalbin nurlanması, imanlı olması ve şifa bulmak, güç, kuvvet ve rızık kazanmak, gizli sırlara vakıf olmak, hem dünya, hemde ahiret saadetine ermek için zikredilir.

Allah ismi iki şekilde zikr olunur;

1) Ya Allah

2) Allah, Allah… diyerek Ya: Yardım isteme, aman ve ah gibi medet talep etmeyi ifade eder.

Bir Cevap Yazın